Friday, 28/01/2022 - 00:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THPT Kinh Môn II

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự Vòng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện
tham dự Vòng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
    Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
    Thực hiện Kế hoạch số 15./KH-THPT KM II. ngày  23  tháng  8  năm 2021 của Trường THPT Kinh Môn II .về việc tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán năm 2021;
    Căn cứ Kết luận cuộc họp (Biên bản số 02/BB-HĐXT) ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 của Trường THPT Kinh Môn II.
    Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Trường THPT Kinh Môn II. thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự Vòng 2 – Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường THPT Kinh Môn II (Có danh sách kèm theo).
    Thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 2; tài liệu, hướng dẫn ôn tập đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 sẽ được Hội đồng xét tuyển thông báo sau.
Thông báo này được đăng tải trên WEBSITE: 
(địa chỉ: https://thptkinhmon2.haiduong.edu.vn.) và được niêm yết tại bảng tin của Trường THPT Kinh Môn II Các thí sinh có vướng mắc phản ánh về Hội đồng xét tuyển theo số điện thoại: 0915.471.883. trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp./.


Nơi nhận:
- HĐXT;
- Các Ban giúp việc;
- Ban Giám sát;
- Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Lưu: VT; HĐXT.    TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
CHỦ TỊCH


Thân Thị Châm
Hiệu trưởng Trường THPT Kinh Môn II

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 48
Tháng 01 : 1.204
Năm 2022 : 1.204